Blíží se zákaz hazardu?

Hazardní hry mají v České republice dlouhou historii. Po pádu komunismu v roce 1989 došlo k liberalizaci hazardního průmyslu, což vedlo k rapidnímu nárůstu počtu heren a kasin po celé zemi. Regulace byly v té době minimální, což mělo za následek významné sociální problémy spojené se závislostí na hazardu.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Blíží se zákaz hazardu?

Hazardní hry mají v České republice dlouhou historii. Po pádu komunismu v roce 1989 došlo k liberalizaci hazardního průmyslu, což vedlo k rapidnímu nárůstu počtu heren a kasin po celé zemi. Regulace byly v té době minimální, což mělo za následek významné sociální problémy spojené se závislostí na hazardu.


Zákon o hazardních hrách

V roce 2017 vstoupil v platnost nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zavedl přísnější regulace a kontrolu nad hazardním průmyslem.

Zákon zavedl přísnější pravidla pro získání licence k provozování hazardních her, byly zavedeny nové daňové sazby pro provozovatele hazardních her (35 % pro technické hry a loterie, 23 % pro kurzové sázky, bingo, živé hry atd.). Rejstřík vyloučených osob zamezil účast v hazardních hrách osobám se závislostí, v insolvenci, nebo osobám, které o to samy požádaly.

Součástí bylo také zpřísnění pravidel pro reklamu na hazardní hry. Reklamy nesmí vyvolávat dojem, že hazard může být zdrojem finančních prostředků, nesmí se zaměřovat na osoby mladší 18 let, musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let a viditelné a zřetelné varování: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

Budoucí vývoj regulace hazardních her v ČR

Legislativa týkající se hazardních her v České republice se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým výzvám a potřebám společnosti. Pro rok 2024 bylo přijato několik klíčových změn, které mají za cíl posílit ochranu hráčů, zvýšit transparentnost a zajistit lepší regulaci hazardního průmyslu.

Omezení sázkových limitů

Od roku 2024 budou platit nová omezení sázkových limitů, konkrétně snížení sázkového limitu z 1000 Kč na 500 Kč u online technických her (automatů).

Konec dočasných herních účtů

Taktéž bude ukončena možnost dočasných herních účtů, což znamená, že hráči budou muset projít plnou registrací předtím, než budou moci začít hrát. Smyslem tohoto opatření je snížit riziko impulzivního hraní a zvýšit zodpovědnost hráčů​.

Snížení limitů pro osvobození příjmů z hazardních her

Nejvýznamnější změna pro sázkaře a hráče hazardních her je snížení limitu pro osvobození příjmu z hazardních her z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč. To znamená, že pokud rozdíl mezi úhrnem výher a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhne 50 000 Kč, musí být tento zisk uveden v daňovém přiznání.

Tento limit se vztahuje na všechny typy hazardních her a všechny provozovatele. Pokud například dosáhnete zisku 45 000 Kč u Tipsportu a 15 000 Kč u Fortuny, musíte zisky zdanit, protože celkový profit přesáhl hranici 50 000 Kč.

Zvýšení daně z provozu hazardních her

Provozovatelé budou muset v roce 2024 nově platit vyšší daňovou sazbu u živých her, binga, kurzových sázek, sázení na dostihy, tombol a turnajů malého rozsahu. Z původních 23 % se daň zvýší na 30 %.

Plánované rozšíření Rejstříku vyloučených osob

Významnou změnou je také rozšíření Rejstříku vyloučených osob. Vláda plánuje, že od roku 2027 budou do tohoto rejstříku automaticky zapsány osoby v exekuci, což je opatření zaměřené na ochranu těchto jednotlivců před dalším zhoršováním jejich finanční situace.

Rejstřík také od roku 2022 zahrnuje osoby neplnící vyživovací povinnosti ke svým nezaopatřeným dětem, čímž se snaží chránit nejzranitelnější skupiny ve společnosti​.

Zákaz hazardu

Zdroj: Unsplash

Města v ČR s úplným zákazem hazardu

V České republice existuje několik měst, která přijala opatření k úplnému zákazu hazardních her na svém území. Tato opatření jsou obvykle motivována snahou snížit sociální a ekonomické dopady hazardu na komunitu.

Plzeň patří mezi města, která přijala úplný zákaz hazardu, který zahrnuje herny, kasina i další typy hazardních her. Herny a kasina by měla být zavřena do dvou let.

Brno zavedlo plošný zákaz hazardu již v roce 2015, ačkoliv město od té doby udělilo několik výjimek. Hazardní hry jsou zde tedy přísně regulovány a nové licence nejsou vydávány snadno. Několik kasin se nachází v přilehlých obcích.

Jihlava, České Budějovice, Děčín a Ostrava rovněž zavedla nulovou toleranci vůči hracím automatům a kasinům. Tato opatření byla přijata s cílem omezit dostupnost hazardních her a snížit míru závislosti na hazardu mezi obyvateli​.

Efektivita zákazu hazardu

Debata o efektivitě zákazů hazardu je stále aktuální. Někteří odborníci tvrdí, že úplné zákazy mohou vést k růstu nelegálních hazardních aktivit, což ztěžuje kontrolu a regulaci tohoto sektoru.

Podle údajů Ministerstva financí a Celní správy došlo v posledních letech k poklesu počtu legálních heren a kasin, zatímco počet ilegálních provozoven zůstal vysoký, zejména v některých regionech.

Na druhé straně, zastánci zákazů argumentují, že tato opatření mohou významně snížit počet případů závislosti na hazardních hrách a související kriminalitu​. 

Budoucí vývoj hazardního průmyslu

Budoucí vývoj regulace hazardních her v České republice se zaměřuje na zvýšení ochrany hráčů, zvýšení transparentnosti a lepší regulaci průmyslu. Tato opatření reflektují snahu státu přizpůsobit se novým výzvám a minimalizovat negativní dopady hazardních her na společnost. Diskuse o efektivitě těchto opatření bude pravděpodobně pokračovat i v následujících letech, jak se situace bude dále vyvíjet. 

Pokud váš blízký nebo vy sami čelíte závislosti na hazardu, nebojte se vyhledat odbornou pomoc a zahájit léčbu gamblerství – prvním krokem může být konzultace na lince pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké: 777 477 877. Případně v anonymním skupinovém chatu pro gamblery. Pokud chcete pomoci vašemu blízkému, podívejte se, jak pomoci gamblerovi a jak se chovat ke gamblerovi

Zdroje