Život s gamblerem

Život s gamblerem je jako žít na horské dráze plné emocionálních výkyvů, finančního napětí a neustálých obav z budoucnosti. Gamblerství, neboli patologické hráčství, je závažný problém, který může zničit nejen samotného hráče, ale i jeho blízké. Tento článek se zaměřuje na to, jaké výzvy přináší život s gamblerem a jak se s nimi vyrovnat.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Život s gamblerem

Život s gamblerem je jako žít na horské dráze plné emocionálních výkyvů, finančního napětí a neustálých obav z budoucnosti. Gamblerství, neboli patologické hráčství, je závažný problém, který může zničit nejen samotného hráče, ale i jeho blízké. Tento článek se zaměřuje na to, jaké výzvy přináší život s gamblerem a jak se s nimi vyrovnat.


Pochopení problému závislosti na sázení

Gamblerství je závislost, která se projevuje neustálou potřebou hrát hazardní hry, a to i přes negativní důsledky. Stejně jako u jiných závislostí, i u gamblerství je důležité pochopit, že jednoduše nejde jen o pouhou slabou vůli, ale o psychologický problém, který vyžaduje odbornou pomoc.

Gamblery často pohání adrenalin z rizika a naděje na velkou výhru, což může vést k nekontrolovatelnému chování. Mezi typické znaky gamblerství patří neustálé myšlenky na hazard, neschopnost přestat hrát, ztrátu kontroly nad hraním a pokračování v hazardních hrách i přes vážné následky.

Dopady gamblerství na život a vztahy

Jedním z nejvýraznějších důsledků hazardního hraní jsou finanční problémy. Závislí hráči často zažívají hluboké dluhy, ztrátu majetku a někdy i právní problémy kvůli pokusům získat peníze na hraní.

Kromě finančních problémů se gamblerství může projevit i na psychickém zdraví, což vede k úzkosti, depresi a v extrémních případech k sebevražedným myšlenkám, které se mohou objevovat v poslední fázi gamblerství.

Pro rodinné příslušníky a blízké může být život s gamblerem velmi stresující. Partneři gamblerů mohou být pod neustálým tlakem kvůli finančním problémům a emocionálnímu napětí. Děti mohou trpět nedostatkem stability a bezpečí, což může negativně ovlivnit jejich rozvoj.

Co dělat, když sdílíte život s gamblerem

Život s partnerem závislým na hazardu může být velmi náročný. Je důležité poskytnout podporu a zároveň chránit sebe a společné finance. Je důležité vědět, jak se s touto situací vyrovnat a jakou podporu můžete partnerovi nabídnout.

Podpora a komunikace

Povzbuzujte partnera k vyhledání odborné pomoci a zahájení léčby gamblerství, pomozte mu vyhledat terapeuta nebo podpůrnou skupinu. Odborná pomoc může zahrnovat individuální terapii, skupinové sezení nebo programy pro léčbu závislostí.

Je důležité, aby si gambler uvědomil závažnost svého problému a chtěl ho řešit. Podpora ze strany blízkých může být rozhodující pro motivaci gamblera k vyhledání pomoci se závislostí na sázení. Podpůrné skupiny, jako jsou Anonymní gambleři, poskytují prostředí, kde mohou závislí hráči sdílet své zkušenosti a podporovat se navzájem na cestě k zotavení.

S komunikací a tím, jak vést rozhovor o problémovém hraní, vám může pomoci článek Jak se chovat ke gamblerovi.

Stanovení hranic

Stanovte jasná pravidla ohledně financí a chování, aby se zabránilo dalšímu finančnímu tlaku. Většinou se doporučuje oddělit rodinné finance a omezit gamblerovi přístup ke společným penězům. Nastavte limity pro výdaje a monitorujte finanční transakce.

Jasně definovaná pravidla mohou zahrnovat zákaz půjčování peněz gamblerovi a případně kontrolu nad jeho bankovními účty. Obecně se ale doporučuje nepřebírat za gamblera odpovědnost za jeho finance. Rodinný rozpočet ale musíte ochránit a tím snížit riziko finančních ztrát a vytvořit stabilnější prostředí pro rodinu.

Vyhledání podpory pro sebe

Hledejte podporu také pro sebe, ať už od přátel, rodiny nebo odborníků. Život s gamblerem může být velmi vyčerpávající, a proto je důležité, abyste se cítili podporováni.

Podpůrné skupiny nabízejí možnost sdílet své zkušenosti, získat rady a najít emocionální podporu. Odborníci mohou poskytnout strategie, jak zvládat stres a jak se vyrovnat s náročnými situacemi.

Omezování závislosti

Neposkytujte finanční prostředky pro hazard a nepokrývejte finanční problémy způsobené hraním. Je důležité, aby gambler čelil důsledkům svého chování a učil se odpovědnosti. Pokrývání dluhů nebo poskytování peněz na hraní může jen zhoršit situaci.

Místo toho pomozte gamblerovi najít způsoby, jak řešit své finanční problémy, například prostřednictvím finančního poradenství. Pomoc při řešení finančních problémů může být součástí celkového plánu zotavení, ale nesmí umožnit další hazardní hraní.

Soustřeďte se na sebe

Nezapomínejte na své vlastní zdraví a pohodu. Dopřejte si čas na odpočinek, věnujte se svým koníčkům a setkávejte se s přáteli a rodinou. Péče o sebe sama je klíčová pro zvládnutí stresu a udržení duševního zdraví.

Nejdůležitější je uvědomit si, že závislost vašeho blízkého není vaše vina. Nemůžete za jejich závislost na hazardu a pokud nebudou chtít sami přestat, nemůžete je donutit k léčbě. Můžete poskytnout podporu a povzbuzení, ale konečné rozhodnutí o změně musí přijít od nich samotných. Vaše hlavní role je být oporou a zároveň se chránit před negativními dopady jejich závislosti na vašem vlastním životě.

Život s gamblerem

Jak obnovit důvěru s partnerem závislým na hazardu

Problémové hraní může vážně narušit vztahy. Gambler tráví čím dál méně času s vámi a utíká ke hraní her. To může to vyvolat pocit, že o vás již nestojí a z toho můžete mít smíšené pocity – hněv kvůli dluhům, strach z pokračování hazardu, ale zároveň touhu pomoci a podporovat. Proto je velmi důležité ve vztahu obnovit důvěru, což vyžaduje čas. Podívejte se na tipy, které můžete vyzkoušet.

Povzbuzovat k upřímnosti

Společné rozhovory například jednou týdně o minulých bolestech a budoucích obavách mohou pomoci v obnovení důvěry. Povzbuzujte partnera k upřímnosti, vytvářejte bezpečné a neodsuzující prostředí, ve kterém se nebude bát mluvit o svém pokušení. Přijímejte to, co s vámi bude sdílet a odměňte jeho upřímnost.

Užívat si společné aktivity

Trávit čas zábavnými aktivitami bez mluvení o problémech s hazardem je dalším krokem k obnovení vztahu. Najděte společné zájmy a činnosti, které vás oba baví, jako jsou výlety, sportovní aktivity, kulturní akce nebo hobby, které vás spojuje.

Tento čas společně strávený pomůže obnovit pozitivní dynamiku ve vztahu a umožní vám vytvořit nové, pozitivní vzpomínky. Zaměření se na pozitivní zážitky a radostné chvíle posiluje emocionální spojení a poskytuje úlevu od stresu způsobeného hazardem.

Společně návštívit terapeuta nebo psychologa

Pokud je situace velmi složitá, zvažte společnou návštěvu poradce, jako je terapeut nebo psycholog specializující se na závislosti a rodinné vztahy. Pokud ztrácíte naději, je důležité vyhledat odbornou pomoc, která vám poskytne nástroje a podporu potřebnou k zvládnutí této náročné situace.

Vzdělávejte se o závislosti na hazardu, abyste lépe porozuměli, co váš blízký prožívá, a abyste mu mohli nabídnout smysluplnou pomoc. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe gamblerovi pomoci, nebojte se vyhledat odbornou pomoc – nejrychleji na lince pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké: 777 477 877. Případně v anonymním skupinovém chatu pro gamblery.

Zdroje článku