Sleduj nás na Instagram Sleduj nás na Facebook Sleduj nás na YouTube Sleduj nás na TikTok
Sázkovky s CZ licencí | CZ
Výběr obsahu:
Sázkovky s CZ licencí
Casína s CZ licencí
Evropské sázkovky a casína
Výběr jazyka:
CZ
DE
ZA

Léčba gamblerství a závislosti na hazardu

Závislost na hraní, často označovaná jako patologické hraní nebo gambling, je vážný problém, který může mít zničující dopady na jedince i jeho blízké. Rozpoznání správného času pro hledání léčby je klíčové pro zotavení a obnovení zdravého životního stylu.

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

Léčba gamblerství a závislosti na hazardu

Závislost na hraní, často označovaná jako patologické hraní nebo gambling, je vážný problém, který může mít zničující dopady na jedince i jeho blízké. Rozpoznání správného času pro hledání léčby je klíčové pro zotavení a obnovení zdravého životního stylu.


Jak poznat závislost na sázení

Zde jsou kritické momenty, kdy je potřeba zvážit profesionální pomoc:

 • Ztráta kontroly: Pokud již nemáte kontrolu nad svým hraním, časem a penězi, které do něj investujete, je čas hledat pomoc.
 • Dluhy a finanční problémy: Vznik dluhů nebo jiných finančních problémů kvůli hraní je jasným indikátorem potřeby léčby.
 • Zanedbávání povinností: Když hraní začne mít přednost před prací, školou nebo rodinnými povinnostmi, je důležité zasáhnout.
 • Izolace a ztráta zájmů: Pokud se stáhnete od přátel a rodiny nebo ztratíte zájem o dřívější koníčky kvůli hraní, měli byste zvážit vyhledání pomoci.
 • Pokračování navzdory negativním důsledkům: Pokud pokračujete v hraní i přes zjevné negativní důsledky na vaše zdraví, vztahy či finanční situaci, je čas na změnu.

Dotazníky hazardního hraní

Zajímá vás, jestli vaše hraní hazardních her přesahuje zdravé meze a může se stát závislostí? Chcete zjistit, zda vaše chování spojené s hraním může mít negativní dopad na váš život nebo životy vašich blízkých? Vyzkoušejte jednoduché dotazníky Lie/Bet nebo sebeevaluační dotazník.

Dotazník Lie/Bet

 • Měl/a jste někdy pocit, že je třeba vsadit více a více peněz?
 • Lhal/a jste někdy lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak dlouho jste hrál/a a kolik jste prohrál/a?

Pokud jste odpověděl/a na jednu nebo i obě otázky kladně, pravděpodobně máte problém s hazardní hraník.

Sebeevaluační dotazník

Odpovídejte na uvedené otázky: NIKDY – OBČAS – VELMI ČASTO

 • Vsadil/a jste někdy více, než jste mohl/a dovolit hrát?
 • Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení?
 • Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze?
 • Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že máte s hraním problém, ať už to byla pravda nebo ne?
 • Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční problémy?
 • Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete nebo nad tím, jaké má Vaše hraní následky?
 • Půjčil/a jste si peníze nebo jste prodal/a nějaký majetek nebo použil/a jste peníze určené na jiné účely, abyste získal/a peníze na hru?

Pokud jste alespoň 1× odpověděl/a VELMI ČASTO nebo alespoň 3× OBČAS, jsou zde jasné známky toho, že Vám hraní začíná nebo začalo ovládat život. (Zdroj Podané ruce o.p.s. – Informační brožura pro pomáhající profesionály – o problematice hazardního hraní a Zákona 186/2016 Sb. o hazardních hrách.)

Možnosti léčby gamblerství a terapie pro závislé hráče

Naštěstí existuje řada léčebných programů a terapií, které mohou lidem se závislostí na hraní pomoci. Zde jsou některé z dostupných možností, kde najít pomoc se závislostí na sázení a léčbu gamblerství.

Linka pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké: 777 477 877

Linka pomoci nabízí okamžitou, dostupnou a anonymní podporu všem, kteří hledají pomoc nebo radu v oblasti problémového hráčství.

Specialisté na lince pomoci mohou nabídnout užitečné informace o závislosti na hazardních hrách, doporučit konkrétní kroky k řešení problému a odkázat volající na specializované terapeutické služby a podpůrné skupiny v jejich blízkém okolí.

Tato služba může být prvním krokem k uzdravení a poskytnout další směr v procesu léčby závislosti na hazardu.

Skupinové chaty pro gamblery

Skupinové chaty nabízejí možnost online podpory jak lidem závislým na sázení, tak jejich rodinám a nejbližším. V online anonymním prostředí můžete komunikovat s terapeuty v reálném čase.

Tyto anonymní chatovací platformy umožňují účastníkům sdílet své zkušenosti, úspěchy i boje beze strachu z odsouzení a nepochopení. Skupinové chaty mohou být zvláště přínosné pro ty, kteří se cítí izolovaně nebo pro ty, kteří hledají první krok k zotavení. Navštivte skupinové chaty na platformě Naberte kurz.

Svépomocné skupiny pro závislé na hazardu

Svépomocné skupiny pro patologické hráče, jako jsou Anonymní Gambleři, nabízí strukturované setkání pro jednotlivce bojující s hazardním hraním. Tyto skupiny fungují na principu vzájemné podpory a sdílení zkušeností. Účastníci se učí od ostatních, jak zvládat svou závislost, a zároveň poskytují podporu nově příchozím. Tento typ terapie zdůrazňuje důležitost sebepoznání, přijetí odpovědnosti a osobního růstu.

Adiktologické ambulance

Adiktologické ambulance nabízejí odbornou pomoc a péči lidem s různými formami závislostí, včetně závislosti na hazardních hrách. Tyto služby nabízejí komplexní hodnocení problému, individuální nebo skupinovou terapii, farmakoterapii a dlouhodobý plán léčby.

V adiktologické ambulanci mohou závislí hráči získat přístup k odbornému poradenství, diagnostice a komplexnímu léčebnému plánu, který může zahrnovat psychoterapii, farmakoterapii a další podpůrné služby a mohou zde zahájit ambulantní léčbu gamblerství.

Pomoc v občanských poradnách a neziskových organizacích

Občanské poradny a neziskové organizace nabízejí širokou škálu služeb pro osoby s hazardní závislostí a jejich rodiny. Tyto služby se zabývají prevencí a léčbou gamblerství a mohou zahrnovat právní poradenství, finanční plánování, rodinnou terapii a vzdělávací programy o hazardních hrách a závislosti.

Cílem je poskytnout podporu a prostředky potřebné k překonání závislosti a obnově fungování v osobním a profesionálním životě. Na stránce Zodpovědné hraní najdete přehlednou mapu adiktologických služeb, díky které najdete pomoc ve vašem blízkém okolí.

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie umožňuje pracovat na závislosti v soukromém a podpůrném prostředí. Terapeut může pomoci identifikovat spouštěče závislosti, vypracovat strategie pro zvládání touhy po hraní a podporovat proces uzdravení.

Terapeut může použít různé terapeutické přístupy, včetně kognitivně-behaviorální terapie, aby pomohl klientovi zvládat spouštěče, změnit nezdravé chování a budovat plnohodnotnější život.

Psychiatrické léčebny

V případě, že je závislost na hraní spojena s dalšími psychickými problémy nebo pokud jsou jiné formy léčby neúspěšné, může být pro některé jedince nejlepším řešením pobytová léčba v psychiatrické léčebně.

Tyto instituce poskytují intenzivnější terapeutickou péči v kontrolovaném prostředí, kde se klienti mohou plně soustředit na své zotavení bez vnějších rozptýlení a úplně se odstřihnout od prostředí, které hazardní hraní podporuje. Programy obvykle zahrnují kombinaci individuální a skupinové terapie, vzdělávací semináře a další podpůrné aktivity.

Je důležité, aby osoby trpící závislostí na hraní a jejich blízcí věděli, že pomoc je dostupná a že prvním krokem k uzdravení je přiznat problém a vyhledat podporu.

Přehledné shrnutí možností léčby gamblerství

Pokud vy nebo někdo blízký čelíte závislosti na hraní, je důležité si uvědomit, že pomoc je dostupná a zotavení je možné. Prvním krokem je uznání problému a ochota hledat pomoc. Nebojte se oslovit odborníka, který vám může pomoci najít nejvhodnější léčebný plán pro vaši situaci. Myslete na to, že v tom nejste sami a že první krok k zotavení je často ten nejtěžší, ale také nejdůležitější.