Kdy je čas na léčení: Identifikace kritických momentů u závislosti na hraní

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

9 článků

Kdy je čas na léčení: Identifikace kritických momentů u závislosti na hraní


Závislost na hraní, často označovaná jako patologické hraní nebo gambling, je vážný problém, který může mít zničující dopady na jedince i jeho blízké. Rozpoznání správného času pro hledání léčby je klíčové pro zotavení a obnovení zdravého životního stylu.

Zde jsou kritické momenty, kdy je potřeba zvážit profesionální pomoc:

 • Ztráta kontroly: Pokud již nemáte kontrolu nad svým hraním, časem a penězi, které do něj investujete, je čas hledat pomoc.
 • Dluhy a finanční problémy: Vznik dluhů nebo jiných finančních problémů kvůli hraní je jasným indikátorem potřeby léčby.
 • Zanedbávání povinností: Když hraní začne mít přednost před prací, školou nebo rodinnými povinnostmi, je důležité zasáhnout.
 • Izolace a ztráta zájmů: Pokud se stáhnete od přátel a rodiny nebo ztratíte zájem o dřívější koníčky kvůli hraní, měli byste zvážit vyhledání pomoci.
 • Pokračování navzdory negativním důsledkům: Pokud pokračujete v hraní i přes zjevné negativní důsledky na vaše zdraví, vztahy či finanční situaci, je čas na změnu.

Pokud chcete, můžete zkusit i některé z dotazníků:

Diagnostické nástroje: Lie/Bet

 • Měl/a jste někdy pocit, že je třeba vsadit více a více peněz?
 • Lhal/a jste někdy lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak dlouho jste hrál/a a kolik jste prohrál/a?

Pokud jste odpověděl/a na jednu nebo i obě otázky kladně, pravděpodobně máte problém s hazardní hrou/sázením.

(zdroj:https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/diagnosticke-nastroje-lie-bet~a62)

Sebeevaluační dotazník

Odpovídejte na uvedené otázky: NIKDY – OBČAS – VELMI ČASTO

 • Vsadil/a jste někdy více, než jste mohl/a dovolit hrát?
 • Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení?
 • Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze?
 • Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že máte s hraním problém, ať už to byla pravda nebo ne?
 • Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční problémy?
 • Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete nebo nad tím, jaké má Vaše hraní následky?
 • Půjčil/a jste si peníze nebo jste prodal/a nějaký majetek nebo použil/a jste peníze určené na jiné účely, abyste získal/a peníze na hru?

Pokud jste alespoň 1× odpověděl/a VELMI ČASTO nebo alespoň 3× OBČAS, jsou zde jasné známky toho, že Vám hraní začíná nebo začalo ovládat život. (Zdroj Podané ruce o.p.s. – Informační brožura pro pomáhající profesionály – o problematice hazardního hraní a Zákona 186/2016 Sb. o hazardních hrách.)

Možnosti léčby a terapie pro závislost na hraní

Naštěstí existuje řada léčebných programů a terapií, které mohou lidem se závislostí na hraní pomoci. Zde jsou některé z dostupných možností:

Pokud vy nebo někdo blízký čelíte závislosti na hraní, je důležité si uvědomit, že pomoc je dostupná a zotavení je možné. Prvním krokem je uznání problému a ochota hledat pomoc. Nebojte se oslovit odborníka, který vám může pomoci najít nejvhodnější léčebný plán pro vaši situaci. Myslete na to, že v tom nejste sami a že první krok k zotavení je často ten nejtěžší, ale také nejdůležitější.