Sleduj nás na Instagram Sleduj nás na Facebook Sleduj nás na YouTube Sleduj nás na TikTok
Sázkovky s CZ licencí | CZ
Výběr obsahu:
Sázkovky s CZ licencí
Casína s CZ licencí
Evropské sázkovky a casína
Výběr jazyka:
CZ
DE
ZA

Příčiny gamblerství

Gamblerství (patologické či problémové hazardní hraní) je vážný stav závislosti, který může mít hluboký dopad na život jedince a jeho blízké okolí. Závislost na hraní je důsledkem mnoha různých faktorů, které společně vytvářejí prostředí, ve kterém se může gamblerství rozvinout a udržovat. 

Porozumění těmto příčinám může pomoci vytvořit preventivní opatření před vznikem závislosti.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Příčiny gamblerství

Gamblerství (patologické či problémové hazardní hraní) je vážný stav závislosti, který může mít hluboký dopad na život jedince a jeho blízké okolí. Závislost na hraní je důsledkem mnoha různých faktorů, které společně vytvářejí prostředí, ve kterém se může gamblerství rozvinout a udržovat. 

Porozumění těmto příčinám může pomoci vytvořit preventivní opatření před vznikem závislosti.


Nejčastější příčiny gamblerství

Příčiny gamblerství jsou často komplexní a mohou zahrnovat různé psychologické, sociální a biologické faktory, které společně tvoří složitou síť vlivů vedoucích k rozvoji tohoto závislého chování. 

Problémové hraní není možné připsat jediné příčině, je to spíše výsledek vzájemného působení různých aspektů jedincova života a jeho okolí.

Psychologické faktory

Iluze kontroly: Mnoho hráčů věří, že mohou ovlivnit výsledek hry, která je ve skutečnosti založena na náhodě. Tato iluze je často posílena krátkodobými výhrami, které hráče přesvědčí o jejich schopnosti „přelstít" systém nebo rozpoznat vzory, které ve skutečnosti neexistují. 

Kognitivní zkreslení: Hráči často podléhají různým kognitivním zkreslením, jako je „hráčův omyl", který zhoršuje situaci tím, že vede hráče k přesvědčení, že po sérii proher musí nutně přijít výhra, což je statisticky neopodstatněné.

Únikové chování: Pro některé jedince může být hazardní hraní formou úniku realitě, problémům, stresu, úzkosti nebo depresi. Hazardní hry poskytují dočasný únik od nepříjemných pocitů nebo situací, což vede k jejich opakovanému vyhledávání jako formy sebe-léčby. Jedinec se stále více spoléhá na hazardní hry jako na zdroj úlevy, což postupně vede k závislosti. 

Nuda: V situacích, kdy jedinci cítí nedostatek stimulace nebo vzrušení v každodenním životě, se hazardní hry mohou stát způsobem, jak tuto prázdnotu vyplnit. Snadný přístup k online hazardním hrám může nabídnout lákavý prostředek k překonání pocitu nudy a monotónnosti.

Impulzivita: Impulzivní jedinci mohou mít sklony k hazardním hrám, protože hledají okamžité uspokojení svých potřeb a tužeb, aniž by zvažovali dlouhodobé následky svých akcí. Tendence jednat rychle a bez předchozího zvážení důsledků může vést k opakovanému hraní a riskantnímu chování ve snaze získat prohrané peníze zpět.

Sociální faktory

Sociální tlak a vliv: Přátelé nebo rodinní příslušníci, kteří hrají hazardní hry, mohou ovlivnit jedince, aby se také zapojili. Ve společnostech, kde je hazardní hraní považováno za přijatelnou formu zábavy nebo dokonce za rychlou cestu k bohatství, mohou být jedinci snadněji přesvědčeni k účasti. Dostupnost hazardních her, zejména s nástupem online hazardních platforem, snižuje bariéry pro vstup a umožňuje hráčům snadnější a častější hraní.

Věk: Setkání s hazardním hraním v mladém věku může přispět k rozvoji gamblerství v pozdějším životě. Když jsou děti a mladiství vystaveni hazardním hrám, ať už se hry účastní přímo, nebo nepřímo sledováním dospělých v jejich okolí, může to vést k normalizaci hazardních her jako přijatelné formy zábavy nebo dokonce cesty k úspěchu.

Dostupnost: Snadný přístup k hazardním hrám, ať už v kamenných kasinech nebo online prostředí, snižuje bariéry pro vstup, zvyšuje pravděpodobnost zapojení a umožňuje hráčům snadnější a častější hraní. V dnešní době, kdy je přístup k internetu prakticky všudypřítomný, se online hazardní hry staly snadno dostupnými pro širokou veřejnost.

Propagace: I když propagace hazardu podléhá regulacím, stále může mít sílu zaujmout a přilákat nové hráče, mezi nimi i ty, kteří se již potýkají s finančními problémy a hazard jim nabídne způsob rychlého zbohatnutí a řešení problémů.

Biologické faktory

Genetická predispozice: Některé výzkumy ukazují, že v některých rodinách se gamblerství a jiné formy závislosti vyskytují častěji, což naznačuje možnou genetickou složku. Tito jedinci mohou mít vrozenou náchylnost k závislostem, což zvyšuje jejich riziko vývoje problémového hazardního hraní.

Neurochemické procesy: Hazardní hraní může stimulovat mozkové systémy odměn podobně jako jiné formy závislosti, což vede k uvolňování neurotransmiterů, jako je dopamin, a vede k pocitům euforie a vzrušení. Tyto příjemné pocity spojené s hraním mohou vést k závislosti. 

Ekonomické faktory

Finanční tíseň: Jedinci, kteří se potýkají s dluhy, nezaměstnaností nebo jinými finančními problémy, mohou vidět v hazardních hrách rychlý způsob, jak svou situaci vyřešit. Tato iluze „rychlého zbohatnutí" může vést k nebezpečnému cyklu výher a proher, v naději velké výhry, která všechny problémy vyřeší. To často ale vede k ještě větším finančním ztrátám a hlubší finanční tísní.

Ekonomická nestabilita a nejistota: V dobách ekonomické nestability nebo nejistoty může být snaha o rychlý zisk ještě výraznější. Jedinci mohou cítit, že tradiční metody finančního zabezpečení jsou nedostupné nebo nedostačující, a proto se obrací k hazardním hrám jako k alternativnímu řešení svých ekonomických problémů.

Příčiny gamblerství

Zdroj: Freepik

Lze předejít závislosti na hazardních hrách? 

I když je očividným způsobem, jak předejít závislosti, úplně se vyhnout hazardním hrám, existují i další způsoby, jak předejít závislosti na hraní. 

Finanční limity

Nastavte si finanční limity, které nepřekročíte. V licencovaných online kasinech lze finanční limity nastavit jednoduše v herním účtu, k čemuž online kasina vybízejí a doporučují. 

Při návštěvě kamenného kasina se doporučuje nechat kreditní kartu doma a používat pouze určitou částku v hotovosti. Obecně se doporučuje vsadit takovou částku, kterou si mohu dovolit ztratit

Časové limity

Nastavte si časové limity délky hraní, které dodržíte. V licencovaných online kasinech lze nastavit v herním účtu jak délku hraní, tak počet přihlášení, což velmi pomáhá udržovat dobu hraní pod kontrolou. 

V kamenném kasinu je většinou zcela eliminováno denní světlo a nejsou umístěny hodiny, takže hráči snadněji ztrácí pojem o čase. Před návštěvou kasina nebo herny si proto stanovte konkrétní časový limit, po jehož uplynutí ukončíte hraní a nastavte si na mobilu připomínku nebo alarm jako upozornění, že nastal čas odejít.

Hraní pro zábavu

Hráči by se měli na hraní dívat jako na formu placené zábavy, a ne jako na možnost výdělku. Pokud hráči skončí v plusu, měli by to považovat za bonus, nikoli za očekávaný výsledek. Tento přístup pomáhá vnímat hazardní hry jako formu zábavy a snižuje pravděpodobnost zklamání a pokusů o „vyhrání“ prohraných peněz zpět.

Další způsoby prevence

  • Během hraní nepít alkohol nebo neužívat jiné látky měnící stav mysli.

  • Vsadit jen takovou částku, kterou si mohu dovolit ztratit

  • Sdílení zkušeností, pokroků a výzev s důvěryhodným přítelem. Pocit zodpovědnosti může být silným odrazujícím faktorem od neuvážených a impulzivních rozhodnutí během hraní.

  • Pochopení běžných mýtů o hazardních hrách a znalost šancí na výhru (vše je náhodné, i když to tak nemusí vypadat).

Příčiny gamblerství jsou mnohostranné a vzájemně propojené. Porozumění těmto příčinám je klíčové pro prevenci a případnou léčbu gamblerství. Je důležité, aby se jedinci, kteří se potýkají s problémovým hazardním hraním, nebáli vyhledat profesionální pomoc.

 

Zdroje článku