Jak se chovat ke gamblerovi

Závislost na hazardu může mít vážné důsledky nejen pro samotného hráče, ale i pro jeho rodinu a přátele. Pokud máte v rodině nebo mezi přáteli člověka, který se potýká s problémy s hazardem, můžete se cítit nejistě v tom, jak jim nejlépe pomoci.

V tomto článku se proto zaměříme na to, jak se chovat ke gamblerovi – jak mu nabídnout podporu, nastavit hranice, zachovat vlastní emoční zdraví a být oporou na jeho cestě k zotavení z gamblerství.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Jak se chovat ke gamblerovi

Závislost na hazardu může mít vážné důsledky nejen pro samotného hráče, ale i pro jeho rodinu a přátele. Pokud máte v rodině nebo mezi přáteli člověka, který se potýká s problémy s hazardem, můžete se cítit nejistě v tom, jak jim nejlépe pomoci.

V tomto článku se proto zaměříme na to, jak se chovat ke gamblerovi – jak mu nabídnout podporu, nastavit hranice, zachovat vlastní emoční zdraví a být oporou na jeho cestě k zotavení z gamblerství.


Příprava na rozhovor o problému s hazardem

Výběr místa: Pro takto osobní rozhovor vyberte bezpečné a příjemné místo. Mělo by vytvářet pocit soukromí, bez okolního vyrušování a podporovat uvolněnou atmosféru.

Správné načasování: Vyberte pro rozhovor vhodnou dobu, když jste oba uvolnění, nic vás nerozptyluje a nemusíte nikam spěchat.

Vyjádření podpory: Dejte najevo vaše obavy, ale připomínejte, že tady pro něj/ni vždycky budete.

Neodsuzující tonalita: Nalaďte se na neodsuzující a jemný tón hovoru, nabídněte porozumění a svou pozornost všemu, co má váš blízký na srdci.

Jak začít rozhovor o problémovém hraní

Přestože téma závislosti na sázení je závažné a tíživé, snažte se začít rozhovor pozitivně a až později přejděte k obtížnějším tématům. Řekněte jim, že jsou pro vás důležití a moc vám na nich záleží. Zdůrazněte věci a vlastnosti, které na nic oceňujete a které skvěle a schopně využívají při řešení jiných problémů.

Nebojte se zmínit, že se při tomto rozhovoru cítíte nekomfortně, protože druhá osoba se bude pravděpodobně cítit také nepříjemně. Budete tak sdílet stejný pocit a překovávat nepříjemnou situaci společně. Když bude navíc gambler vědět, že jste se rozhodli začít tento rozhovor i přes vaše nepohodlí, může to být pro něj důkaz, že vám na něm opravdu záleží a snažíte se najít řešení.

Popište, jak se cítíte

Snažte se mluvit ze svého pohledu a používejte „já“ namísto „ty“. Tento způsob komunikace pomáhá vyjádřit osobní pocity a zkušenosti bez přímého obviňování druhé osoby. Když mluvíte ze svého pohledu, jasně a upřímně vyjadřujete, jak daná situace ovlivňuje vás osobně.

Použitím frází jako „Cítím se...“ nebo „Zaznamenal/a jsem...“, místo přímého obvinění typu „Ty děláš...“ nebo „Ty způsobuješ...“, můžete otevřít prostor pro empatii a porozumění bez zbytečného vyvolání obranné reakce.

 • Neříkejte: „Ty jsi vždycky tak zahleděný/á do svých her, že zapomínáš na naše rodinné povinnosti.“
 • Řekněte: „Když trávíš hodně času hraním her, cítím se opuštěný/á a zatížený rodinnými povinnostmi.“

Tento způsob formulace pomáhá druhé osobě lépe porozumět vašim pocitům.

Co během rozhovoru dělat

 • Říct jim bez obviňování, jak může jejich závislost na sázení ovlivňovat ostatní.
 • Zaměřit se spíše na pozitivní stránky a na způsoby, jak tuto situaci řešit než na problémy samotné.
 • Přimět je nahlas přemýšlet o tom, co dobrého by jim přineslo méně hazardního hraní.
 • Ubezpečit je, že se na tyto věci ptáte, protože vám na nich záleží.
 • Používat jejich vlastní slova. Ukázat svou vlastní zranitelnost.
 • Zeptat se, „jak špatné to musí být?“
 • Být trpělivý, připravit se na to, že tento proces může trvat týdny nebo měsíce.

Co během rozhovoru nedělat

 • Neobviňovat je z toho, že způsobují problémy lidem v jejich okolí.
 • Neoznačovat je za problém a jejich chování za problémové.
 • Nedělat jim přednášku.
 • Pokud na ně budete neustále tlačit, nebudou vám naslouchat.
 • Neříkat jim, co mají dělat. Najděte řešení společně.

Poslouchejte, co mají na srdci

Je velmi důležité poslouchat, co potřebuje osoba závislá na hazardu říct. Snažte se poslouchat bez přerušování, hádání nebo opravování jejich zkušenosti – to může ukončit rozhovor. Dejte jim čas vyprávět jejich příběh.

Mohou říct velmi málo nebo zcela popřít, že je jejich hraní problém, nebo že o tom nejsou připraveni mluvit. Mohou se naštvat a říct vám, abyste se raději starali o sebe. Pokud svou závislost na sázení popírají, nebo se naštvali, můžete použít tyto metody.

 • Požádejte je, aby alespoň přemýšleli o svém hazardním hraní.
 • Poproste je, aby si udělali test, podle kterého zjistí, jestli je jejich hraní problémové.
 • Poskytněte jim informace o tom, kde najít pomoc, aby ve správný čas věděli, kam se vydat.
 • Udělejte si přestávku a domluvte se na dalším vhodnějším čase pro tento rozhovor.
 • Zeptejte se na jejich pohled, co by dělali na vašem místě.

Mnoho lidem se poté uleví, že mohou konečně upřímně mluvit o svém hazardním hraní bez obviňování, nepochopení a konfliktu. Tato upřímná diskuze se může stát prvním krokem na cestě k vědomému řešení problému s hazardem.

Co když člověk nechce přijmout a řešit problém s hazardem

Je důležité zachovat klid a trpělivost. Pokusy o přesvědčování nebo nátlak mohou vést ke zhoršení celé situace. Dejte jim najevo, že tady pro ně budete a pomůžete jim, až budou připraveni změnit své chování.

I když v tuto chvíli chcete co nejvíce pomoci vašemu blízkému, nezapomínejte myslet i na vlastní emoční a finanční zdraví.

Pokud máte pocit, že situace již přesahuje vaši emoční kapacitu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc, jako je konzultace s psychologem nebo terapeutem. Pomoc a motivaci můžete najít i v podpůrných skupinách pro rodiny a přátele lidí trpících závislostí na hazardu.

I když je velmi těžké sledovat někoho blízkého, jak se potýká se závislostí na sázení, je důležité respektovat jeho osobní prostor a rozhodnutí. Někdy může být nejlepší strategií dovolit člověku, aby čelil přirozeným důsledkům svého chování a tím dojít k vlastní touze po změně.

Přestože v danou chvíli člověk nabídnutou pomoc odmítá, je důležité mu dát najevo, že vaše podpora je stále k dispozici. Vědomí toho, že existuje možnost pomoci, která může změnit situaci k lepšímu, je důležité pro zachování naděje.

Jak se chovat ke gamblerovi

Zdroj: Unsplash

Co když po mě chce gambler půjčit peníze

Pokud vás blízký člověk, který má problémy s hazardním hraním, poprosí o půjčení peněz, je důležité zachovat pevný postoj a pečlivě zvážit vaši odpověď. Těchto pět bodů vám pomůže odpovědět na prosbu o peníze od gamblera tak, aby to neublížilo ani jedné straně.

1. Neposkytujte peníze: Jedním z nejdůležitějších kroků, které můžete udělat, je odmítnout půjčení peněz. Poskytnutí finančních prostředků umožní další hazardní hraní, a tím se prodlouží cyklus závislosti. Místo toho je podpořte v hledání dlouhodobých řešení jejich finančních problémů.

2. Nabídněte jiné formy pomoci: Místo finanční podpory jim nabídněte pomoc s hledáním odborného poradenství nebo se správou a plánováním jejich financí a hledáním způsobů, jak řešit jejich dluhy, aniž byste jim půjčovali peníze.

3. Komunikujte otevřeně a upřímně: Vysvětlete své důvody pro odmítnutí půjčky s empatií a pochopením. Je důležité, aby vaše blízká osoba porozuměla, že jste se tak rozhodli pro jejich vlastní dobro, protože by je tato „pomoc“ dostala do ještě většího zadlužení, výčitek a deprese z narušených vztahů.

4. Podpořte je v hledání pomoci: Povzbuzujte je, aby vyhledali odbornou pomoc a nabídněte jim podporu na jejich cestě k zotavení. Začít řešit problém se závislostí sám je pro mnoho lidí děsivé, proto může být například doprovod na terapeutické sezení neocenitelnou podporou.

5. Stanovte jasné hranice: Je důležité nastavit a udržovat ve vašem vztahu jasné hranice, jako je přesné vyjádření toho, jakou pomoc jste schopni nabídnout a co je mimo vaše možnosti nebo ochotu.

Jak začít řešit problém s hraním společně

Společně se podívejte na možnosti léčby gamblerství, zjistěte si všechny informace a vytvořte plán na léčbu hazardního hraní.

Můžete začít pozvolna, zavolejte na anonymní linku pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké (777 477 877), nebo využijte anonymní skupinové chaty pro gamblery. Tyto kroky mohou dále vést k terapeutickému sezení, nebo k zahájení ambulantní léčby gamblerství, která je flexibilní a nijak závažně nenarušuje osobní a profesní život.

Během celého procesu léčby gamblerství je důležité všechny dosavadní pokroky oceňovat a oslavovat.  Ocenění dosažených úspěchů, porozumění případným neúspěchům a trvalá emocionální podpora mohou významně přispět k dlouhodobému zotavení ze závislosti na sázení a předejít návratu k hazardnímu hraní. Vzájemná podpora a porozumění pomohou posílit odhodlání a závazek k dosažení stanovených cílů.

 

Zdroje