Závislost na hazardu: Příznaky, důsledky a možnosti léčby

Závislost na hazardu je vážný problém, který může mít devastující dopady na finanční situaci, rodinné vztahy, duševní zdraví a společenský život jednotlivce. Podíváme se na klíčové znaky problémového hraní, nejčastější mýty o šancích na výhru, důsledky závislosti na hazardních hrách a možnosti léčby gamblerství.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Závislost na hazardu: Příznaky, důsledky a možnosti léčby

Závislost na hazardu je vážný problém, který může mít devastující dopady na finanční situaci, rodinné vztahy, duševní zdraví a společenský život jednotlivce. Podíváme se na klíčové znaky problémového hraní, nejčastější mýty o šancích na výhru, důsledky závislosti na hazardních hrách a možnosti léčby gamblerství.


Co je hazardní hra?

Hazardní hra je činnost, při které hráč riskuje peníze v očekávání výhry. Tato aktivita zahrnuje širokou škálu her, od kasinových her jako jsou ruleta a blackjack, přes sportovní sázení, loterie až po online hazardní hry.

Jaká jsou rizika hazardního hraní?

Hazardní hry jsou založeny na náhodě, pouze některé hry, jako je poker nebo blackjack, zahrnují i jisté prvky dovednosti a strategie, které mohou ovlivnit výsledek, ale jen do určité míry. Podstatou hazardu je však vždy riziko finanční ztráty výměnou za potenciální výhru.

Kdy je hazard zábava?

Hazardní hry mohou být občasná vzrušující zábava, pokud člověk hraje s rozvahou a v mezích osobních možností. Klíčem je hrát zodpovědně a považovat hazard za formu zábavy, nikoli za způsob vydělávání peněz.

Co je závislost na hazardu?

Závislost na hazardu, gambling nebo také patologické hráčství, je závažná duševní porucha, která je charakterizována nutkavou potřebou hrát, i když to má negativní dopady na život hráče.

Patologičtí hráči často sázejí větší a větší částky, aby dosáhli stejné úrovně vzrušení, což může vést k finančním problémům, rozpadům vztahů a vážným zdravotním problémům. Lidé s touto závislostí často ztrácejí kontrolu nad svým chováním a nejsou schopni přestat hrát ani při opakované snaze skončit s hazardem.

Závislost na sázení

Zdroj: Freepik

Jak rozpoznat závislost na hazardu?

Problémové hraní se může projevovat různými způsoby a existují určité klíčové znaky, které mohou naznačovat problém se závislostí na hazardu.

Neschopnost přestat hrát: Jedním z hlavních příznaků je neschopnost zastavit hraní navzdory negativním důsledkům. Hráči často zažívají nutkání hrát i přes značné finanční ztráty nebo konflikty v osobních vztazích.

Zvyšování sázek: Problémoví hráči mají tendenci postupně zvyšovat částky, které sázejí, aby dosáhli stejného pocitu vzrušení. To vede k čím dál větším finančním problémům.

Finanční problémy: Typickým znakem a důsledkem závislosti na hazardu bývají vážné finanční problémům, včetně zadlužení, půjčování peněz od rodiny a přátel, nebo dokonce krádežím.

Problémy v osobních vztazích: Hazard může narušit vztahy s rodinou a přáteli, vést k nedůvěře a konfliktům. Hráči mohou trávit většinu svého času hraním, což negativně ovlivňuje jejich sociální život.

Obsedantní myšlenky na hazard: Lidé s problémovým hraním často přemýšlejí o hazardu, plánují další sázení a vzpomínají na minulé výhry. Tento neustálý tok myšlenek na hraní může ovlivnit jejich schopnost soustředit se na práci nebo rodinný život, což vede k dalším problémům.

Hraní jako únik: Mnoho problémových hráčů se uchyluje k hazardu jako způsobu, jak uniknout stresu, úzkosti nebo depresím. Hazard se stává způsobem, jak se vyrovnat s negativními emocemi a životními problémy.

Ztráta kontroly: Lidé s problémovým hraním často ztrácejí kontrolu nad svým hraním, což znamená, že nemohou přestat ani když chtějí. To může vést k opakovaným neúspěšným pokusům přestat hrát nebo omezit hraní.

Lhaní a tajnůstkaření: Hráči často lžou o rozsahu svého hraní nebo se snaží skrýt své hazardní aktivity před rodinou a přáteli. To může zahrnovat skrývání účtenek, lhaní o tom, kde tráví čas, nebo popírání závažnosti jejich problému.

Negativní dopady na zdraví: Dlouhodobý stres a úzkost spojené s problémovým hraním mohou vést k fyzickým zdravotním problémům, jako jsou bolesti hlavy, nespavost, žaludeční potíže a další zdravotní komplikace.

Typické znaky patologického hráče

Patologický hráč tráví většinu svého času hraním nebo plánováním hraní. Hraje, aby unikl problémům nebo nepříjemným emocím, a často lže o svém hraní. Patologičtí hráči mají problémy s financemi, které mohou zahrnovat zadlužení, půjčování peněz nebo dokonce krádeže. Tyto problémy mohou vést k rozpadu rodinných a pracovních vztahů a k sociální izolaci.

Proč lidé věří, že na hazardu mohou vydělat?

Lidé často věří, že na hazardu mohou vydělat, díky různým klamným představám a psychologickým mechanismům. Jedním z hlavních důvodů je nesprávné vnímání šancí na výhru, kde lidé přeceňují své šance na úspěch. Existuje mnoho mýtů, které přesvědčují lidi, že mají vysokou šanci na výhru v hazardních hrách.

Nejčastější mýty o výhře v hazardních hrách

Štěstí se obrátí (Gambler's fallacy): Mnoho hráčů věří, že po sérii proher je šance na výhru vyšší. Tento mylný názor vede k neustálému sázení v očekávání, že „štěstí se obrátí“.

Horké a studené automaty: Existuje představa, že některé automaty vyplácejí více nebo méně podle předchozích výsledků. Ve skutečnosti jsou výsledky těchto her zcela náhodné.

Speciální strategie: Hráči často věří, že mají unikátní systém nebo strategii, která zvýší jejich šance na výhru. Hazardní hry jsou však navrženy tak, aby byly nepředvídatelné, a žádná strategie nemůže garantovat výhru.

Osobní vliv: Někteří lidé se domnívají, že jejich dovednost, intuice nebo rituál může ovlivnit výsledek hazardní hry. To vede hráče k nesprávnému přesvědčení, že může kontrolovat nebo předvídat výsledek hry, což je ve skutečnosti nemožné.

Závislost na hazardu

Zdroj: Freepik

Důsledky závislosti na hazardu

Závislost na hazardu má dalekosáhlé a devastující důsledky. Finanční problémy jsou často prvními známkami problému, kdy hráči mohou spadnout do dluhů, čelit bankrotu nebo exekuci. Osobní vztahy trpí kvůli nedůvěře a konfliktům, které vznikají z tajného hraní a finančních problémů. Zdravotní problémy jako úzkost, deprese a stres jsou také běžné, což může vést k vážným fyzickým problémům.

Finanční problémy: Závislost na hazardu často vede k vážným finančním problémům, kdy hráči utrácejí více, než si mohou dovolit. To vede k zadlužení, protože si půjčují peníze od přátel, rodiny nebo dokonce od nelegálních zdrojů.

Rodinné a osobní vztahy: Problémové hraní často vede k vážným konfliktům v rodinném a osobním životě. Neustálé lhaní o hraní, finanční problémy a emocionální napětí způsobují konflikty mezi hráčem a jeho blízkými. To může vést k izolaci hráče od rodiny a přátel.

Zdravotní problémy: Neustálý tlak z finančních problémů a potřeby skrývat své hraní vede k velkému stresu, který negativně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví. Kromě úzkosti a deprese mohou hráči trpět také dalšími duševními poruchami, jako je obsedantně-kompulzivní porucha nebo poruchy spánku.

Sociální izolace: Hráči se často izolují od svých přátel a rodiny, protože tráví většinu svého času hraním nebo myšlenkami na hraní. Pocit studu a viny spojený s jejich závislostí může vést k dobrovolné izolaci, což dále zhoršuje jejich sociální a emocionální stav.

Pracovní problémy: Závislost na hazardu může vést ke zhoršení pracovního výkonu kvůli nepozornosti, stresu a nedostatku spánku. Hráči mohou být také rozptylováni myšlenkami na hraní během práce.

Kriminální činnost: V zoufalé snaze získat peníze na hraní mohou někteří hráči sáhnout k nelegálním činnostem, jako jsou krádeže, podvody nebo defraudace, což ve svém důsledku může vést k zatčení, soudním procesům a trestnímu stíhání, což má dlouhodobé důsledky pro hráčův život a reputaci.

Jak se dá léčit závislost na sázení?

Uznání problému

Prvním a zásadním krokem k léčbě závislosti na hazardu je uznání problému. Hráč musí přiznat sobě i svému okolí, že má problém, který nedokáže kontrolovat. Toto uznání je často nejtěžší částí procesu, protože vyžaduje odvahu a sebereflexi. Bez tohoto kroku je jakákoli snaha o léčbu neúčinná, protože hráč nepřijímá zodpovědnost za své činy a jejich následky.

Uznání problému otevírá dveře k vyhledání odborné pomoci a podpory, což je nezbytné pro úspěšné překonání závislosti. Prvním krokem může být anonymní konzultace na lince důvěry pro hazardní hráče a jejich blízké (777 477 877) nebo ve skupinovém chatu pro gamblery. Zde může hráč získat užitečné informace o závislosti na hazardních hrách, neodsuzující podporu a pochopení a doporučení konkrétních kroků k řešení problému.

Psychoterapie

Psychoterapie je jedním z hlavních pilířů léčby závislosti na hazardu. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) pomáhá jedincům rozpoznat a změnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s hazardem. Terapie se zaměřuje na identifikaci spouštěčů hazardního chování a na rozvoj zdravějších způsobů, jak se vyrovnávat se stresem a emocemi.

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny, jako jsou Anonymní Gambleři, nabízejí prostředí, kde mohou lidé sdílet své zkušenosti a získat podporu od ostatních, kteří čelí stejným problémům. Tyto skupiny poskytují strukturovaný program pro zotavení a nabízejí dlouhodobou podporu.

Ambulantní léčba závislosti na hazardu

Ambulantní léčba gamblerství zahrnuje pravidelné návštěvy terapeuta nebo poradce, které umožňují pacientům pokračovat v běžném životě, zatímco pracují na své závislosti. Tento typ léčby je vhodný pro jedince s méně závažnými formami závislosti a nabízí flexibilitu při plánování terapií.

Pobytová léčba gamblerství

Pobytová léčba je intenzivnější forma léčby, která zahrnuje pobyt v léčebném zařízení po určitou dobu. Tato léčba poskytuje strukturované prostředí, kde se pacienti mohou plně soustředit na své zotavení bez vnějších rušivých vlivů. Pobytová léčba je často doporučována pro jedince s těžkou závislostí nebo pro ty, kteří selhali v ambulantní léčbě.

Rady pro blízké patologických hráčů

Blízcí závislého hráče by měli být informováni o problému a měli by se zapojit do procesu léčby. Důležité je poskytovat emocionální podporu a být trpělivý, protože změna vyžaduje čas. Blízcí by měli také dbát na své vlastní duševní zdraví a vyhledat pro sebe podporu, pokud je to potřebné.

Jak mohu pomoci blízkému gamblerovi?

Pokud máte blízkého, který trpí závislostí na hazardu, je důležité být podpůrný a trpělivý. Otevřeně komunikujte o problému a nabídněte pomoc při hledání odborné pomoci. Vzdělávejte se v tom, jak pomoci gamblerovi a jak se chovat ke gamblerovi.

Je také důležité chránit sebe a ostatní blízké před negativními dopady hráčova chování. Pokud komunikace nefunguje, může pomoci porada lince důvěry pro hazardní hráče a jejich blízké (777 477 877), vyhledat pomoc od odborníka nebo podpůrné skupiny.