Vyloučení z hazardu

Hazardní hry představují pro mnohé rekreační zábavu, ale pro některé se mohou stát problémem. V důsledku toho vznikají mechanismy, jako je Rejstřík vyloučených osob z hazardních her, jehož cílem je chránit osoby ohrožené potenciálními negativními dopady hazardu. Vyloučení z hazardu slouží jako preventivní opatření proti potížím, které souvisí s hazardem.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Vyloučení z hazardu

Hazardní hry představují pro mnohé rekreační zábavu, ale pro některé se mohou stát problémem. V důsledku toho vznikají mechanismy, jako je Rejstřík vyloučených osob z hazardních her, jehož cílem je chránit osoby ohrožené potenciálními negativními dopady hazardu. Vyloučení z hazardu slouží jako preventivní opatření proti potížím, které souvisí s hazardem.


Co je to Rejstřík vyloučených osob z hazardních her

Rejstřík vyloučených osob z účasti na hazardní hře je oficiální evidence vedená Ministerstvem financí České republiky, která slouží k prevenci negativních důsledků hazardního hraní. Smyslem zápisu do rejstříku je zamezit osobám vyloučeným z hazardu přístup k hazardním hrám a sázení.

Cílem Rejstříku je poskytnout efektivní nástroj pro ochranu jednotlivců a jejich rodin před finančními a sociálními problémy způsobenými hazardními hrami.

Jak se dobrovolně zapsat do Rejstříku

Člověk se může sám rozhodnout, že se dobrovolně zapíše do rejstříku vyloučených osob kdykoliv, když cítí, že hazardní hraní představuje riziko nebo problém pro jeho osobní, finanční, sociální, nebo rodinný život.

Motivací pro zápis do rejstříku vyloučených osob bývá potřeba získat kontrolu nad vlastním hazardním chováním, vytvořit si vnější omezení, zabránit závislosti na sázení, nebo minimalizovat negativní důsledky hazardního hraní.

Jak se zapsat do rejstříku vyloučených osob krok za krokem

 • Navštivte webovou stránku Ministerstva financí a vyplňte formulář Žádost o zápis či výmaz z rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.
 • Jak „Druh podání“ zvolte „Žádost o zápis do rejstříku vyloučených osob“ a vyplňte všechna povinná pole ve formuláři (označena *).
 • Po vyplnění klikněte na tlačítko „VYGENEROVAT PODÁNÍ A PŘIPOJIT PŘÍLOHY“ a následně „Zobrazit vygenerované podání“ pro kontrolu.
 • Žádost není odesílána automaticky, musíte si vybrat metodu doručení (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, nebo tištěná forma).
 • Odešlete žádost na ministerstvo, elektronicky můžete přes datovou schránku, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pro tištěnou formu žádost vytiskněte, podepište, úředně ověřte a doručte na adresu Ministerstva financí osobně nebo poštou.

Koho do Rejstříku automaticky zapisuje Ministerstvo financí

Důvody pro zápis osoby do registru hazardních hráčů mohou být různé, a zahrnují jak individuální žádosti, tak i nařízení založené na určitých kritériích. Zde jsou hlavní důvody, kdy může Ministerstvo financí ČR někoho zapsat do tohoto registru hráčů hazardních her.

 • Pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi: Osoby, které pobírají příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení jsou zapisovány do registru automaticky.
 • Osoby starší 18 let s osobou pobírající dávky: Osoby, které jsou v domácnosti s někým, kdo pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, a jsou s touto osobou společně posuzovány dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 • Nařízené omezení nebo povinnost zdržet se hraní hazardních her: Osoby, kterým bylo soudně nařízeno, aby se zdržely hraní nebo sázek, nebo byly odsouzeny k léčení závislosti na hazardu.
 • Předběžný zákaz her a sázek: Osoby, kterým byl nařízen předběžný zákaz účasti na hazardních hrách podle zákona upravujícího trestní řízení.
 • Osoby v insolvenci: Osoby, proti kterým bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku, jsou automaticky zapsány do registru vyloučených osob. Úpadek, nebo insolvence, signalizuje finanční nestabilitu, a zápis do registru slouží jako opatření proti možnému prohloubení finančních problémů.
 • Neplnění vyživovací povinnosti: Osoby, které mají povinnost platit alimenty k nezaopatřenému dítěti a tuto povinnost nesplňují.

Jak vyloučení z hazardu funguje?

Když je osoba zapsána do rejstříku vyloučených osob, její údaje jsou sdíleny se všemi provozovateli hazardních her, kteří mají licenci od státu. Tito provozovatelé jsou povinni kontrolovat totožnost všech svých klientů před tím, než jim umožní hazardní hry hrát.

Proces tedy funguje následovně

 • Identifikace a ověřování totožnosti: Každý, kdo se chce zúčastnit hazardní hry, musí být identifikován, a to buď osobně při vstupu do herny nebo kasina, nebo online při registraci na herní platformě. Tato identifikace zahrnuje předložení osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu.
 • Srovnání s rejstříkem: Tyto údaje jsou poté automaticky porovnány s údaji v Rejstříku vyloučených osob. Tento proces je zpravidla automatizovaný, kde elektronické systémy provozovatelů hazardních her okamžitě zkontrolují, zda se údaje shodují s někým v rejstříku.
 • Zákaz účasti na hazardních hrách: Pokud se zjistí shoda, osoba je okamžitě blokována od dalšího přístupu k hazardním hrám. V případě fyzických herních zařízení jako jsou kasina, může dojít k fyzickému zabránění vstupu, zatímco v online prostředích dochází k blokaci uživatelského účtu.
 • Dodržování právních povinností: Provozovatelé hazardních her jsou zákonně povinni dodržovat pravidla rejstříku a nesmí umožnit hraní osobám zapsaným v rejstříku. Nesplnění této povinnosti může vést k sankcím, včetně pokut nebo ztráty licence.

Vyloučení z hazardu

Zdroj: Freepik

Jak zjistit, jestli jsem zapsaný v Rejstříku vyloučených osob?

Pokud chcete zjistit, zda jste zapsaní v Rejstříku vyloučených osob z účasti na hazardních hrách, musíte podat žádost o výpis z tohoto rejstříku. V České republice je tento rejstřík spravován Ministerstvem financí, které rovněž zpracovává žádosti o výpisy. Postup, jak zjistit svůj zápis, je následující.

Navštivte web Ministerstva financí a vyplňte formulář Žádost o výpis z rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Ministerstvo financí umožňuje podání žádosti o výpis přes datovou schránku, e-mailem (s elektronickým podpisem), poštou nebo osobně s úředně ověřeným podpisem.

Po odeslání žádosti může trvat několik dní až týdnů, až Ministerstvo financí prozkoumá vaše údaje a prověří, zda vaše jméno figuruje v rejstříku. Po zpracování žádosti obdržíte výpis, který potvrdí, zda jste nebo nejste zapsáni v rejstříku.

Jak funguje výmaz z Rejstříku vyloučených osob

Výmaz z Rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách může proběhnout na žádost, nebo automaticky z moci úřední.

Osoby zapsané na vlastní žádost mohou požádat o výmaz, ale až po uplynutí ochranné lhůty, která trvá jeden rok od zápisu. Ministerstvo financí po uplynutí této lhůty může osobu z rejstříku vymazat.

Osoby, které byly zapsány z moci úřední, nemohou žádat o výmaz z rejstříku. Ten probíhá automaticky na základě aktualizací příslušných databází. Například, v případě osob v úpadku, je výmaz z rejstříku proveden automaticky po pravomocném rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení.

Jak podat žádost o výmaz z Rejstříku osob vyloučených u hazardu

Pro podání žádosti o výmaz je nezbytné použít formulář Žádost o zápis či výmaz z rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a jako Druh podání zvolit „Žádost o výmaz z rejstříku vyloučených osob“. Podání žádosti o výmaz probíhá stejně jako žádost o zápis, tedy vyplnit formulář a doručit jej Ministerstvu financí elektronicky, poštou, nebo osobně.

Může banka zamítnout žádost o půjčku, pokud jsem v registru?

Banky sice nemají přímý přístup k Rejstříku vyloučených osob a v České republice neexistuje univerzální registr všech hazardních hráčů, finanční aktivita související s hazardem ale může mít negativní vliv na posouzení žádosti o půjčku.

Nicméně, během posuzování žádosti o hypotéku nebo jiný úvěr banky provádějí důkladné prověření finanční historie a současného finančního chování žadatelů. To zahrnuje analýzu bankovních transakcí, kde mohou banky identifikovat pravidelné platby na online hazardní platformy nebo sázkové kanceláře.

Tato aktivita může být bankou vnímána jako rizikový faktor, který může ovlivnit rozhodnutí o poskytnutí úvěru a zamítnutí půjčky kvůli sázení.

 

Zdroje článku