Jak se zbavit závislosti na sázení

Závislost na hazardních hrách a problémové hraní mohou hluboce zasáhnout do života člověka a jeho blízkých a mít devastující dopady na jejich život. V tomto článku se zaměříme na rozpoznání závislosti na hazardních hrách, identifikaci spouštěčů, hledání zdravých alternativ a nabídne rady, jak se s tímto problémem vyrovnat.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Jak se zbavit závislosti na sázení

Závislost na hazardních hrách a problémové hraní mohou hluboce zasáhnout do života člověka a jeho blízkých a mít devastující dopady na jejich život. V tomto článku se zaměříme na rozpoznání závislosti na hazardních hrách, identifikaci spouštěčů, hledání zdravých alternativ a nabídne rady, jak se s tímto problémem vyrovnat.


Co je to závislost na sázení?

Závislost na hazardních hrách, často označovaná jako patologické hraní nebo gamblerství, je impulzivní porucha, kdy člověk není schopen kontrolovat svou touhu po sázení a hraní hazardních her navzdory negativním důsledkům ve svém osobním, profesionálním či finančním životě.

Znaky a symptomy závislosti na sázení

Hlavními znaky závislosti na hazardu jsou neustálé myšlenky na hraní, potřeba sázet čím dál více peněz k dosažení vzrušení, pokusy skrýt rozsah svého hraní před ostatními a pokračovat v hraní navzdory zřejmým negativním důsledkům.

Člověk závislý na hazardu se často snaží dál pokračovat v hraní, aby díky velké výhře získal prohrané peníze zpět, to ale vede k ještě větším ztrátám. Hráč se také může ve své finanční tísni začít čím dál více spoléhat na ostatní a často je žádat o peníze a prosit je o pomoc s dluhy.

Často dochází k zanedbávání osobních a profesionálních závazků a rozvoji deprese, úzkosti či dokonce sebevražedných myšlenek, což je blíže popsáno ve fázích gamblerství.

Jak přestat sázet

Uznání problému se závislostí na sázení

První krok ke zvládnutí jakékoliv závislosti, včetně závislosti na sázení, je uznání problému. Přiznání závislosti na sázení je zásadní pro začátek cesty k zotavení a bez tohoto kroku je velmi složité závislému člověku pomoci a zapojit jej do jakékoli formy léčby gamblerství.

Pochopení problému závislosti na sázení

Klíčem k překonání závislosti je plné pochopení její povahy a dopadu na život. Je důležité si uvědomit, že závislost je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobé úsilí a strategii pro udržení abstinence.

Proces léčby závislosti na sázení vyžaduje trpělivost, empatii a dlouhodobý závazek jak ze strany závislého, tak jeho blízkých. Podpora a láska hrají v procesu léčení klíčovou roli.

Stanovte si cíle

Stanovte si realistické a konkrétní cíle, které mohou být krátkodobé, jako například zůstat bez hraní jeden týden, nebo dlouhodobé, jako se zcela zbavit potřeby hazardu.

Každý krok vpřed je významným úspěchem, který stojí za oslavu a uznání. Cíle by měly být každopádně zaměřené na postupné snižování frekvence a intenzity hazardních aktivit.

Mluvte o svých pocitech a problémech

Sdílení svých pocitů a zkušeností může být uzdravující. Otevřený rozhovor s někým, kdo je ochoten naslouchat bez odsouzení a kdo dokáže mít pochopení, může přinést úlevu a posílit odhodlání pokračovat v léčbě. Vyjádření svých obav a strachů je zdravým a klíčovým krokem k uzdravení.

Otevřený dialog s přítelem, rodinou nebo terapeutem může poskytnout potřebnou podporu a zpětnou vazbu. Blízkým osobám, které hledají způsoby, jak zahájit rozhovor o závislosti na sázení, může pomoci přehledný článek Jak se chovat ke gamblerovi.

Identifikujte spouštěče

Rozpoznání situací, které vyvolávají potřebu hrát a sázet, je zásadní pro úspěšné zotavení. Spouštěče mohou být různé: od finančních problémů, přes stres na pracovišti nebo ve vztazích, až po společenské situace, kde jsou hazardní hry formou zábavy.

Spouštěčem může být také nuda nebo samota, kdy mohou hazardní hry poskytovat formu zábavy nebo společnosti, která může být lákavá pro lidi, kteří cítí samotu nebo kteří si neví rady s volným časem.

Dalším silným spouštěčem pro hazardní hry je pocit euforie a vzrušení, zvláště pro ty, kteří hledají únik od běžné rutiny nebo stresu.

Identifikace a plánování, jak se vyhnout nebo zvládnout tyto situace, může výrazně pomoci předcházet nežádoucím návratům k nekontrolovatelnému hazardnímu chování.

Pochopte své myšlenkové procesy

Závislí hráči často podléhají iracionálním přesvědčením nebo mylným představám, které podporují jejich chování. Například mohou věřit, že mají schopnost ovlivnit výsledek hry nebo že jim velká výhra vyřeší všechny problémy.

Pochopení a rekonstrukce těchto myšlenkových vzorců je nezbytné pro změnu škodlivého a nežádoucího chování. Práce s terapeutem nebo v rámci podpůrné skupiny může pomoci rozklíčovat tyto vzorce a naučit se je řešit konstruktivněji.

Přiznání lží a obnova důvěry

Lhaní je běžným symptomem hazardní závislosti. Často se jedná o pokus skrýt rozsah problému, ať už před sebou samým nebo před ostatními. Otevřené přiznání těchto lží může být bolestivé, je to ale nezbytné pro opravdové uzdravení a obnovu důvěry a nápravu vztahů, které byly hazardem poškozeny.

Vyhýbání se situacím s vysokým rizikem

Je velmi důležité vyhnout se prostředí, situacím a osobám, které podněcují k hazardním hrám. Je nutné chránit sebe sama tím, že se nebudeme přibližovat k místům či aktivitám, kde by mohla být naše vůle nehrát ohrožena.

To může zahrnovat všechno od fyzického prostředí, jako jsou kasina, až po virtuální prostředí, kde se hazardní hry provozují v online kasinech a jiných herních aplikacích.

Jednou z účinných metod, jak se chránit před pokušením hrát v online kasinech je vyloučení z hazardu dobrovolným zápisem do Rejstříku vyloučených osob z hazardních her.

Odkládání pokušení

Když se objeví chuť hrát, jednoduché odložení rozhodnutí o několik hodin může poskytnout dostatečný čas na to, aby se impulzivní touha sázet zmenšila a byly zváženy důsledky tohoto rozhodnutí. Toto „časové okno“ umožňuje zapojit racionálnější úvahy a poskytnout čas na přehodnocení a možnou změnu rozhodnutí.

Mějte strategii pro případné návraty

Zotavení z jakékoli závislosti není lineární proces a mohou nastat chvíle slabosti a období nežádoucích návratů k hazardu, kdy jedinec podlehne svým starým zvykům. Je důležité přijmout možnost návratu k sázení a připravit se na to, jak se s tím vypořádat. Například se můžete okamžitě obrátit na podpůrnou osobu nebo terapeuta, který vám pomůže v dalším pokroku.

Uvědomujte a připomínejte si výhody života bez sázení

Je důležité si pravidelně připomínat, jaké přínosy vám přináší život bez hazardních her, jako je lepší finanční stabilita, zdravější vztahy a větší osobní klid. Všechny tyto přínosy posilují motivaci k pokračování v léčbě a vytvářejí nový realistický pohled na negativa hazardního hraní.

Hledejte zdravé alternativy

Objevování nových, zdravějších způsobů trávení času může být zásadní pro dlouhodobé zotavení ze závislosti na sázení. Ať už jde o sport, umělecké a kreativní aktivity, cestování, dobrovolnictví nebo jiné koníčky, tyto aktivity mohou pomoci smysluplně zaměstnat hlavu i ruce.

Nové nebo znovuobjevené koníčky mohou poskytnou dlouhodobější uspokojení, odvádět pozornost od hraní a pomoci překonat potřebu sázet. Více o aktivitách, které mohou pomoci nahradit hazard jsme psali v článku Jak pomoci gamblerovi.

Relaxujte a starejte se o sebe

Udržování dobré fyzické a psychické kondice je základním předpokladem pro úspěšné zotavení z jakékoli závislosti. Techniky sebeovládání, jako je meditace, jóga, hluboké dýchání nebo pravidelné cvičení, mohou pomoci udržet klidnou mysl a odolat impulsům k hazardnímu hraní.

Každý den přemýšlejte o tom, za co v životě můžeme být vděční. Když si člověk uvědomuje a oslavuje pozitivní aspekty svého života, může posílit svou psychickou odolnost a zlepšit celkovou pohodu.

Každodenní vděčností můžete posílit vaše pozitivní vnímání světa a zmírnit touhu po okamžitém uspokojení, které hazardní hry slibují.

Hledejte podporu

Podpora od rodiny, přátel nebo skupinových setkání může být neocenitelná. Vědět, že v tom nejste sami a že existují lidé, kteří rozumí vašemu boji a podporují vaše úsilí, může být silně motivující.

Zapojení do skupinové terapie nebo podpůrných skupin může poskytnout cennou sociální oporu a možnost sdílet zkušenosti s jinými, kteří procházejí podobným procesem zotavení. Můžete navštívit svépomocné skupiny pro patologické hráče, jako jsou Anonymní Gambleři, nebo využít online podporu na stránkách Naberte kurz.

Co dělat, když máte chuť sázet

Mějte připravený plán pro momenty, kdy se objeví touha hrát. Můžete se obrátit na důvěryhodného přítele, se kterým se na tom předem domluvíte, zaměstnat hlavu fyzickou aktivitou, nebo využít relaxační techniky pro zvládání stresu. Rychlou pomoc může poskytnout i linka pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké: 777 477 877, případně v anonymním skupinovém chatu pro gamblery.

Jak pomoci někomu přestat se sázením

Pomoc někomu s překonáním závislosti na sázení vyžaduje trpělivost, pochopení a podporu. Je důležité nabídnout podporu bez odsouzení, poskytnout informace o dostupných zdrojích pomoci a být ochotný naslouchat bez přerušování.

Zdroje