Jak komunikovat s okolím a vyhledání odborné pomoci při problémech s gamblingem

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

Jak komunikovat s okolím a vyhledání odborné pomoci při problémech s gamblingem


Problémy s gamblingem mohou mít značný dopad na život jednotlivce i jeho okolí. Uznání problému a vyhledání odborné pomoci je prvním důležitým krokem na vaší cestě k zotavení.

Avšak komunikace tohoto kroku s blízkými může být náročná, přestože je to důležitá součást procesu léčby. Tento článek vám poskytne tipy, jak o svém rozhodnutí informovat své okolí a jak se připravit na jeho reakce.

Nejdříve začneme přípravou na sdělení. Předtím, než své blízké seznámíte s vaším rozhodnutím vyhledat odbornou pomoc, je důležité se připravit. K tomu vám mohou pomoci následující oblasti k zamyšlení:

  • Pochopení problému: Ujistěte se, že plně chápete povahu vašeho problému s gamblingem a důvody, proč jste se rozhodli vyhledat pomoc. Můžeme se podívat na předchozí článek na téma Kdy a proč hledat odbornou pomoc: Poradna pro ty, kteří čelí problémům s gamblingem

  • Práce s emocemi: Buďte připraveni na to, že sdělení vaší situace může vyvolat silné emoce jak u vás, tak u vašich blízkých. Pracujte na svých emocích a najděte způsoby, jak zůstat klidní a soustředění.

  • Stanovení cílů:  Sepište si pro sami sebe jasné vymezení toho, co od sdělení očekáváte. To vám umožní udržet směr v konverzaci a být konstruktivní.

Druhou etapu je příprava obsahu sdělení. Máme pro vás zase několik bodů, které by mohli pomoci při přemýšlení a přípravě obsahu sdělení.

  • Otevřenost a upřímnost: Buďte upřímní ohledně vašeho problému a toho, jak ovlivňuje vás a vaše okolí.

  • Vaše rozhodnutí pro léčbu: Vysvětlete, proč jste se rozhodli vyhledat odbornou pomoc a jaké kroky plánujete podniknout.

  • Poděkování za podporu: Vyjádřete vděčnost za jakoukoliv podporu, kterou vám vaše okolí může nabídnout. 

  • Očekávání od blízkých: Pokud máte konkrétní přání ohledně toho, jak by vám mohli vaši blízcí pomoci nebo jak se k vám mají chovat, nyní je vhodná doba to sdělit.

Dalším důležitým aspektem je načasování sdělení. Čas, kdy se rozhodnete své blízké informovat, je klíčový. Vyberte si chvíli, kdy budete mít dostatek času a soukromí pro otevřenou a klidnou konverzaci. Vyhněte se časům, kdy jsou lidé ve stresu nebo unaveni.

Vaše okolí může na toto sdělení reagovat různým způsobem. Připravte se na různé reakce - od podpory až po nepochopení. Důležité je zůstat klidný a trpělivý. Pokud narazíte na negativní reakce, pokuste se vysvětlit důvody svého rozhodnutí a jak může pomoc prospět nejen vám, ale i vašemu vztahu s nimi.

Sdělení vašeho rozhodnutí vyhledat odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví při problémech s gamblingem je odvážný krok. S přípravou, upřímností a trpělivostí můžete toto důležité sdělení předat svému okolí a získat potřebnou podporu na cestě k zotavení.