Co je to závislost a jaké jsou její druhy

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

Co je to závislost a jaké jsou její druhy


Závislost je komplexní stav, při kterém jedinec pocítí neodolatelnou potřebu opakovat určité chování nebo konzumovat určité látky, a to i přes negativní dopady na jeho zdraví, sociální život nebo ekonomickou situaci. 

Závislost se vyznačuje několika klíčovými aspekty, jako je ztráta kontroly nad konzumací nebo chováním, pokračování v chování navzdory škodám a vznik tolerance a abstinenčních příznaků.

Jaké jsou druhy závislostí?

Závislosti lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: chemické a behaviorální.

Chemické závislosti se týkají látek, které jedinec konzumuje a které vyvolávají fyzickou a/nebo psychickou závislost. Patří sem například:

 • Alkohol
 • Tabák
 • Drogové látky (např. heroin, kokain, amfetaminy)
 • Léky na předpis (např. benzodiazepiny, opioidní analgetika)

Behaviorální závislosti jsou spojeny s určitými chováními nebo aktivitami, které vyvolávají pocit uspokojení nebo euforie, vedoucí k opakovanému chování navzdory negativním důsledkům. Mezi běžné behaviorální závislosti patří

 • Gambling (hazardní hry)
 • Práce (workoholismus)
 • Nakupování
 • Internet nebo videohry
 • Sex a vztahy

Závislost a duševní zdraví

Závislost a duševní zdraví jsou dvě oblasti, které jsou velmi úzce propojeny, a to na několika úrovních. Osoby trpící duševními poruchami jsou často náchylnější k vývoji závislostí, zatímco osoby se závislostmi mohou vykazovat zvýšené riziko výskytu duševních poruch. Tento vztah je komplexní a může být ovlivněn mnoha faktory, včetně genetických predispozic, prostředí, v němž jedinec vyrůstá, a osobních zkušeností. Osoby trpící duševními poruchami, jako je úzkost, deprese nebo posttraumatická stresová porucha, mohou sahat po alkoholu, drogách nebo se zapojit do chování vedoucího k závislosti (např. gambling) jako způsob, jak zmírnit své symptomy. Tato forma však vede k dlouhodobým negativním důsledkům, včetně rozvoje závislosti.

Na druhé straně, závislost sama může vyvolat nebo zhoršit existující duševní poruchy. Chronické užívání psychoaktivních látek může vést ke změnám v mozku, které přispívají k rozvoji duševních onemocnění. Navíc, životní styl spojený se závislostí – včetně sociální izolace, finančních problémů a konfliktů v osobních vztazích – může zvyšovat riziko duševního onemocnění.

Jak tedy rozpoznat příznaky závislosti v raných stádiích?

Rané rozpoznání závislosti je důležité pro zahájení léčby a zvýšení šancí na úspěšné zotavení. Mezi rané příznaky závislosti patří:

 • Zvýšená tolerance k látce nebo chování
 • Pocit nutkání nebo silné touhy po látce nebo aktivitě
 • Pokusy o omezení nebo zastavení bez úspěchu
 • Zanedbávání zájmů, povinností a sociálních aktivit
 • Používání látek nebo opakování chování jako způsob, jak se vyrovnat se stresovými situacemi
 • Prožívání abstinenčních příznaků při pokusech o zastavení

Pokud si na sobě nebo v někom blízkém všimnete těchto příznaků, je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Čím dříve je závislost identifikována a léčena, tím větší jsou šance na úspěšné zotavení.