Role psychoterapie v léčbě závislosti na hraní

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

9 článků

Role psychoterapie v léčbě závislosti na hraní


Vstoupit do světa psychoterapie v kontextu léčby závislosti může být velmi obohacující pro vás i vaše okolí. Psychoterapie je jedna z cest, jak převzít kormidlo svého života zpět do svých rukou. V tomto článku bych vám ráda přiblížila,  jak psychoterapie pomáhá v procesu léčby gamblingu, na jakých principech je založená a co můžete očekávat od psychoterapeutického sezení.

Pojďme začít metaforou. Představte si závislost na hraní jako temný les, v němž se ztratíte. Všude kolem vás jsou lákavé cesty, které slibují okamžité uspokojení, ale ve skutečnosti vás vedou ještě hlouběji do lesa. Psychoterapie v tomto případě funguje jako kompas nebo chcete-li průvodce, který vám pomáhá najít cestu ven, zpět k sobě a k lepšímu životu.

Principy psychoterapie v léčbě závislosti na hraní jsou různé, ale všechny sdílejí jeden společný cíl: pomoci jednotlivci vyvinout strategie pro překonání své závislosti. Základem je vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí, kde se můžete otevřít a prozkoumat vaší závislosti bez strachu z odsouzení.

Jedním z klíčových aspektů je rozpoznání a zpracování emocí, které k závislosti vedou. Mnoho lidí se obrací k hraní jako způsobu, jak uniknout před stresující situací, úzkostí, depresí nebo jinými negativními emocemi. V psychoterapii se učíte identifikovat tyto spouštěče a vyvíjet zdravější způsoby, jak se s těmito emocemi vypořádat.

Dalším důležitým prvkem je sebeuvědomění. To zahrnuje porozumění vlastním myšlenkovým vzorcům, které mohou závislost udržovat nebo posilovat. Psychoterapie vám pomáhá rozpoznat a přeformulovat tyto negativní nebo destruktivní myšlenky do konstruktivnějších a pozitivnějších.

Co tedy můžete očekávat od psychoterapeutického sezení?

Především bezpečný prostor pro otevřený dialog. Vaše první sezení bude pravděpodobně zahrnovat hodně otázek ohledně vaší historie hraní, životních okolností, které k závislosti přispěly, a vašich cílů v terapii. Terapeut vám poskytne strukturovaný rámec, ale vy jste ti, kdo určují směr terapie.

Následující sezení budou více zaměřena na identifikaci a zpracování emocí, rozvíjení nových dovedností a strategií pro zvládání závislosti a posilování vaší schopnosti odolat nutkání hrát. Během tohoto procesu se můžete setkat s výzvami a odporovými momenty, což je zcela normální. Důležité je si uvědomit, že každý krok vpřed, i ten nejmenší, je vítězstvím.

Psychoterapie nabízí cestu z temného lesa závislosti na hraní zpět k sobě. Je to cesta plná odhalení, učení a růstu. Klíčem k jejímu úspěchu je vaše vlastní motivace a ochota na sobě pracovat. Přestože může být tato cesta náročná, odměna v podobě svobodnějšího a plnohodnotnějšího života stojí za to.