Závislost na hraní v rodinném prostředí

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

9 článků

Závislost na hraní v rodinném prostředí


Závislost na hraní, často označovaná jako gambling, je problém, který nemá dopad pouze na jednotlivce, ale výrazně ovlivňuje i rodinné vztahy a dynamiku.

Problémy s gamblingem mohou vést k finančním potížím, ztrátě důvěry a emoční vzdálenosti mezi členy rodiny. Jak tedy může rodina rozpoznat příznaky závislosti a jak může pomoci v procesu uzdravení?

Příznaky závislosti na hraní v rodinném prostředí

Závislost na hraní se může projevit řadou varovných signálů. Časté jsou tajné nebo dlouhé hodiny strávené hraním, lhaní o tom, kolik času nebo peněz bylo věnováno hraní, půjčování peněz s nejasným účelem nebo naopak neschopnost splácet dluhy. Dalším příznakem může být zanedbávání rodinných povinností nebo zájmů a izolace od rodiny a přátel.

Dopad na rodinné vztahy a dynamiku

Gambling může způsobit vážné finanční problémy, což vede k napětí a konfliktům mezi partnery nebo mezi rodiči a dětmi. Emoční dopad zahrnuje pocit zrady, ztrátu důvěry a pocit opuštěnosti ze strany závislého. Členové rodiny se mohou cítit bezmocní, frustrovaní nebo naopak příliš zodpovědní za řešení situace.

Role rodiny v procesu uzdravení

Rodina hraje klíčovou roli v procesu uzdravení. Především je důležité zachovat otevřenou komunikaci a vyhnout se vinění nebo ostouzení závislého. Rodinná podpora, trpělivost a pochopení mohou vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může závislý pracovat na svém uzdravení.

  • Informace a vzdělávání: Rodinní příslušníci by se měli dozvědět co nejvíce o závislosti na hraní, aby lépe rozuměli, co závislý prožívá.
  • Profesionální pomoc: Rodina by měla podporovat závislého v hledání odborné pomoci, ať už jde o terapii, poradenství nebo účast v podpůrných skupinách.
  • Stanovení hranic: Je důležité nastavit jasné hranice, které pomohou chránit rodinné finance a zdraví, ale zároveň podporovat závislého v jeho cestě k uzdravení.

Podpora pro přátele a blízké

Pokud máte v rodině člověka bojujícího se závislostí na hraní, je důležité se také postarat o sebe. Hledejte podporu v rodinných členech, přátelích nebo u odborníků. Ujistěte se, že vaše fyzické a emocionální potřeby jsou také naplňovány. Připomeňte si, že není vaší vinou, že váš blízký má problémy s gamblingem. 

Věnujte čas aktivitám a zájmům, které vás naplňují a  přináší uvolnění od stresu spojeného s problémy v rodině. 

V reakci na stres může být lákavé hledat únik nebo potěšení ve stejném problémovém chování jako postižená osoba. Vyvarujte se svévolného hraní a hledejte zdravější způsoby, jak se vyrovnávat se stresem a tlakem.

Nezapomeňte, že pečování o sebe není sobectví, ale nezbytná součást toho, abyste mohli efektivně podporovat svého blízkého. Hledání rovnováhy mezi poskytováním podpory a ochranou vlastního duševního zdraví je důležité.