Kdo je kdo aneb rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem a koučem

V tomto článku se ponoříme do světa odborníků, kteří se věnují péči o duševní zdraví. Přestože jsou tyto profese někdy mylně zaměňovány, každá z nich hraje jedinečnou a specifickou roli.

Připravte si svůj oblíbený šálek čaje nebo kávy a pojďme spolu prozkoumat jednotlivé obory a to, jak vám mohou pomoci.Nejdříve se zaměříme na vzdělání a odbornou přípravu těchto odborníků, které ovlivňují kvalitu poskytované služby.

Psycholog 

Vystudoval jednooborovou psychologii na vysoké škole, a to buď na filosofické či pedagogické fakultě nebo na některé z vysokých soukromých škol. V praxi se setkáváme s poradenskými a klinickými psychology. Klinický psycholog je odborník, který absolvoval atestační zkoušku a je oprávněn poskytovat psychologické konzultace hrazené ze zdravotního pojištění. Na konzultaci u klinického psychologa se můžete objednat na doporučení lékaře, zatímco poradenského psychologa můžete vyhledat sami. 

Seznam klinických psychologů najdete na webu Asociace klinických psychologů.

Poradenští psychologové se sdružují v Českomoravské psychologické společnosti nebo ve specializovaných asociacích dle svého zaměření (např. Asociace psychologů sportu, Asociace forenzních psychologů).

Psychiatr 

Je lékař specializovaný na diagnostiku, léčbu a prevenci duševních a emočních poruch. Jako jediný z odborníků na duševní zdraví má oprávnění předepisovat léky. Seznam psychiatrů je možné dohledat na webu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Psychoterapeut

Je absolventem vysoké školy a akreditovaného psychoterapeutického výcviku, který zahrnuje stovky hodin praxe a teorie. Tento odborník může pomáhat lidem s osobními, vztahovými nebo pracovními problémy. Psychoterapeut může, ale nemusí být zároveň i psycholog nebo psychiatr, tyto profese jsou kombinovatelné.

Seznam akreditovaných psychoterapeutů je možné nalézt na stránkách České asociace pro psychoterapii.

Kouč

Prošel certifikovaným vzděláváním v koučování a má praktické zkušenosti. Koučování může být efektivním nástrojem pro osobní a profesní rozvoj. Seznam akreditovaných koučů je možné dohledat na ICF ČR.

Gabriela Štiková

Gabriela Štiková

Kdo je kdo aneb rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem a koučem

V tomto článku se ponoříme do světa odborníků, kteří se věnují péči o duševní zdraví. Přestože jsou tyto profese někdy mylně zaměňovány, každá z nich hraje jedinečnou a specifickou roli.

Připravte si svůj oblíbený šálek čaje nebo kávy a pojďme spolu prozkoumat jednotlivé obory a to, jak vám mohou pomoci.Nejdříve se zaměříme na vzdělání a odbornou přípravu těchto odborníků, které ovlivňují kvalitu poskytované služby.

Psycholog 

Vystudoval jednooborovou psychologii na vysoké škole, a to buď na filosofické či pedagogické fakultě nebo na některé z vysokých soukromých škol. V praxi se setkáváme s poradenskými a klinickými psychology. Klinický psycholog je odborník, který absolvoval atestační zkoušku a je oprávněn poskytovat psychologické konzultace hrazené ze zdravotního pojištění. Na konzultaci u klinického psychologa se můžete objednat na doporučení lékaře, zatímco poradenského psychologa můžete vyhledat sami. 

Seznam klinických psychologů najdete na webu Asociace klinických psychologů.

Poradenští psychologové se sdružují v Českomoravské psychologické společnosti nebo ve specializovaných asociacích dle svého zaměření (např. Asociace psychologů sportu, Asociace forenzních psychologů).

Psychiatr 

Je lékař specializovaný na diagnostiku, léčbu a prevenci duševních a emočních poruch. Jako jediný z odborníků na duševní zdraví má oprávnění předepisovat léky. Seznam psychiatrů je možné dohledat na webu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Psychoterapeut

Je absolventem vysoké školy a akreditovaného psychoterapeutického výcviku, který zahrnuje stovky hodin praxe a teorie. Tento odborník může pomáhat lidem s osobními, vztahovými nebo pracovními problémy. Psychoterapeut může, ale nemusí být zároveň i psycholog nebo psychiatr, tyto profese jsou kombinovatelné.

Seznam akreditovaných psychoterapeutů je možné nalézt na stránkách České asociace pro psychoterapii.

Kouč

Prošel certifikovaným vzděláváním v koučování a má praktické zkušenosti. Koučování může být efektivním nástrojem pro osobní a profesní rozvoj. Seznam akreditovaných koučů je možné dohledat na ICF ČR.


Jak mi mohou pomoci?

Psycholog nabízí psychologické poradenství (tzn. dává svým klientům odborné rady) a podporu v oblastech jako jsou partnerské vztahy, rodina, práce, škola, sport nebo osobní rozvoj. Klinický psycholog navíc provádí diagnostiku psychických onemocnění.

Psychiatr se specializuje na léčbu duševních poruch, včetně schizofrenie, afektivních či neurotických poruch. Je to jediný odborník, který může předepisovat léky a rozhodovat o hospitalizaci.

Psychoterapeut je odborníkem, který lidem napomáhá ve zlepšení nebo zachování kvality jejich života. Nabízí podporu při řešení osobních, partnerských, rodinných či pracovních výzev. Místo toho, aby klientům přímo radil, jaké kroky mají podniknout, vede je k tomu, aby si ujasnili své myšlenky a emoce, pochopili souvislosti a situace, ve kterých se nacházejí. To klientům umožňuje učinit rozhodnutí a podniknout konstruktivní kroky směrem k lepšímu životu.

Kouč se soustředí na rozvoj potenciálu klienta a pomáhá mu v dosahování osobních a profesních cílů. Nezaměřuje se na minulost či hlubší psychické konflikty a emoční problémy, ale spíše směřuje pozornost klienta k budoucnosti a k dosahování konkrétních výsledků.

Věřím, že dočtením tohoto článku jste získali lepší představu o různých profesích, které se věnují podpoře duševního zdraví, a jste seznámeni s rozmanitými specialisty, ke kterým se můžete obrátit v případě potřeby. Pamatujte, že ať už hledáte podporu, terapii, či cestu k osobnímu rozvoji, vždy existuje profesionál, který je připraven vám podat pomocnou ruku. Neváhejte vyhledat kvalifikovanou pomoc a investovat do svého duševního zdraví a pohody – je to nejlepší investice, kterou můžete učinit pro sebe a své blízké.