Botswana – možnosti hazardu

Botswana je vnitrozemský stát ležící poblíž centra Afriky. Sousedí s Jihoafrickou republikou na jihu, Zimbabwe na východě a Namibií na severu i na západě. V této zemi žije téměř 2,2 milionů obyvatel, přičemž přes 231 tisíc z nich obývá hlavní město Gaborone.

Botswana – mapa

Zdroj: infoglobe.cz

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Botswana – možnosti hazardu

Botswana je vnitrozemský stát ležící poblíž centra Afriky. Sousedí s Jihoafrickou republikou na jihu, Zimbabwe na východě a Namibií na severu i na západě. V této zemi žije téměř 2,2 milionů obyvatel, přičemž přes 231 tisíc z nich obývá hlavní město Gaborone.

Botswana – mapa

Zdroj: infoglobe.cz


Hazardní hry v Botswaně – úvod

Hazardní hraní v Botswaně již nějakou dobu podléhá regulaci. Zainteresované strany zůstávají nicméně poněkud opatrné, co se týče specifičnosti zákonů, povolených typů hazardních her a sankcí za nezákonné gambling praktiky, které dosud zůstaly mimo tento právní rámec.

V současné době si obyvatelé Botswany mohou užívat nejrůznější aktivity spadající do offline gamblingu. Kamenné provozovny během posledních let expandovaly v ohledu velikosti i kvantity.

Legální gambling v Botswaně

Jak již bylo zmíněno, průmysl hazardu je již nějakou dobu právně definován a regulován. Botswanští zákonodárci už roku 1966 zavedli Zákon o loteriích a sázení (Lotteries and Betting Act) a o pár let později o Zákon o casinech (Casino Act).

Podle této legislativy byl založen první autoritativní orgán pro odvětví gamblingu: Casino Control Board.

V té době jediné formy hazardu dostupné pro hráčskou komunitu představovaly charitativní loterie, bingo a casino hry v kamenných provozovnách.

V roce 2011 stát zaznamenal potřebu rozšířit rozsah regulovaných formátů gamblingu, neboť v obou směrech docházelo čím dál více k nelegálním aktivitám. Zákonodárci se tedy opět činili, přičemž novela zákona se dočkala přijetí o rok později.

Na základě nové legislativy vznikl Botswanský úřad pro hazardní hry (Botswana Gambling Authority), jenž převzal pravomoc od Casino Control Board.

V důsledku toho se v průběhu let rozšířil rozsah legálních hazardních aktivit. Obyvatelé Botswany se dnes mohou účastnit různých forem hazardu, včetně následujících:

Každá povolená forma hazardu podléhá specifické daňové sazbě, což činí tuto legislativu výhodnější pro provozovatele. Casina platí měsíčně 10% sazbu daně z hrubých výher, přičemž obdobně to platí v případě hry bingo, u níž se mění pouze sazba, a to na 8 %.

Herny jsou zpoplatněny 10 % z hrubých výher, sázkové kanceláře 6,5 % a totalizátory 2,5 %.

Zákon o hazardních hrách, platný od roku 2012, prošel v posledních několika letech několika změnami, díky nimž se dovedl do současnosti vyrovnat progresivním trhům hazardu. Jednou z klíčových novinek byl pokrok v oblasti monitoringu a bezpečnosti, jakož i boje vůči praní špinavých peněz.

Botswana – město

Zdroj: nationalgeographic.com

Licencování online hazardu v Botswaně

Licenční proces býval stejně nejasný jako zákony mající za úkol regulovat provozovny známé jako gambling shops („obchody s hazardem“). Po dlouhou dobu provozovny poskytovaly své služby bez jakékoli licence.

Vzhledem k otevřenému přijetí praktik hazardu realizovaného v kamenných provozovnách vyvstala nutnost ustanovit vysokou míru respektování právních předpisů průmyslovým standardem.

V dnešní době jsou licence udělovány všem offline poskytovatelům provozujícím hazardní hry zmíněné výše. iGaming si naproti tomu v právním systému zachovává status „nezmapovaných vod“, přičemž není zakázán ani povolen. Nejsou stanovený ani sankce, a to jak pro zahraniční provozovatele nabízející hazard zdejší komunitě, tak i pro samotné místní hráče, jež této nabídky využijí.

V souvislosti s posledními regulačními změnami provedenými v únoru 2017 autoritativní orgán známý jako Botswana Gambling Authority otevřeně prohlásil, že vydá dalších šest licencí pro casina a jednu pro provozovatele loterií.

Všech sedm provozoven spadá do offline hazardního průmyslu, přičemž licence má platnost 10 let.

Budoucí žadatelé o licenci budou povinni uhradit 250 tisíc BWP (botswanských pul) za podání žádosti, dále ročně 100 tisíc BWP v případě casina. Zato poskytovatel loterie zaplatí až 1 milion BWP.

Ochrana hráčů hazardních her v Botswaně

Vzhledem k dramaticky odlišné situaci mezi mezi offline a online trhem hazardu je jasné, že lze spatřit markantní odlišnosti také v oblasti práv hráčů a jejich bezpečnosti.

Na jedné straně mohou hráči v kamenných zařízeních oslovit relativně nový autoritativní orgán a podat stížnosti, jakož i urovnávat spory se samotnými provozovateli.

Právní řád Botswany naproti tomu de facto nezná iGaming, takže hráči hazardují na vlastní riziko.

Ačkoli v této oblasti dosud nebyly učiněny žádné kroky ze strany vlády, analytici očekávají, že v blízké budoucnosti dojde k určitým změnám legislativy. Jakmile odborné odhady ukáží potenciální ekonomické přínosy legalizace online hazardních her, s vysokou pravděpodobností bude následovat příslušná legislativa, jež Botswanu otevře tomuto trhu.

Je také třeba přihlédnout k faktu, že stupeň internetového pokrytí v Botswaně dosahuje pouhých 25 %. Na druhou stranu v posledních letech vykazuje růstovou tendenci.

V současnosti zůstává trh iGamingu zcela bez regulace, přičemž výjimku tvoří sektor sázkových kanceláří.

Máte problém s online casinem?

Informace

Zdroj: toppng.com

Casina se slabou hazardní licencí se někdy nechovají k hráčům férově. Avšak i virtuální herna, kterou reguluje ten nejlepší úřad, může sejít na šikmou plošinu.

A co víc, svět hazardu je komplikovaný. Proto nezřídkakdy dochází k nedorozumění mezi příznivcem hazardu a virtuální hernou. V případě nesnází vám doporučujeme podívat se na přehled tipů pro podání stížnosti na online casino.