Obecné základy při sázení na šipky

DarthBob5844

DarthBob5844

Obecné základy při sázení na šipky


Pro šipky samozřejmě platí ve světě sázení stejné zákonitosti jako pro ostatní sporty a právě ty jsou základem pro úspěšného sázkaře

V článku o šipkách je nebudeme probírat do hloubky, samozřejmě však platí, že úspěšný sázkař šipek musí mít obecné znalosti o sázení, musí umět vyhledávat kurzy napříč jednotlivými sázkovými kancelářemi, vyhodnocovat a předvídat pohyby kurzů a podobně. S pevnými obecnými základy se pak lze přesunout k jednotlivým výše popsaným strategiím, díky kterým lze nalézt value právě v kurzech na šipky